Wanless Mersenne+2

Mersenne

Home: http://bearnol.is-a-geek.com/wanless2/

Objectius:
WEP-M +2, o Wanless Mersenne+2, és un projecte de matemàtiques sobre els nombres primers, d'acord amb GIMPS un projecte antic, del (1996) avans que apareguès BOINC i que cercava els números de "Mersenne".
Els números de Mersenne són nombres primers que s'escriuen en forma 2p-1.
En el cas de WEP M 2, ens fixem en la forma de nombres primers de Mersenne 2, pel (2p-1) 2, 1 o 2p.
Més info: http://www.mersenne.org/