APS@home

aps@home

*** Projecte suspès ***
El cap del projecte va explicar que completarà la seva recerca amb una granja d'ordinadors local que li permeti reservar els esforços en la recerca en si mateixa. Mantenir un projecte BOINC pren molt de temps en comparació amb la petita quantitat de càlculs a realitzar.

Deixa la porta oberta per a un possible retorn del projecte en un futur més o menys llunyà.

Home: http://www.apsathome.org/

Impulsor: APS@home és un projecte del Centre de Ciències Atmosfèriques de la Universitat de Manchester, responsable James Dorsey.

Publicacions (en anglés)
Treball de tesi (en anglés)


Àrea: Ciències de la Terra.

Objectius:

Investigació sobre la dispersió atmosfèrica de l'energia, gasos i partícules emeses per un ecosistema.

Quan mesurem la rapidesa amb que el gas, les partícules i l'energia són emesos per un ecosistema, ho fem des d'un sol punt sobre la superfície. La qüestió és de saber quina superfície d'aquesta zona és influenciada pel que mesurem (és a dir, l'àrea d'influencia de la nostra mesura).

Si tenim una zona molt diversa, és important saber exactament quina part de la superfície produeix el gas que s'està mesurant. Per exemple, amb l'amoníac: saber si tot el gas que estem mesurant prové dels camps fèrtils en els que som o de les vaques que estàn més lluny a l'esquerra? i si això ve del terreny, quina és la influència del vent en la disperssiò de les partícules?

Tots aquests esdeveniments afecten la nostra interpretació en les mesures que fem.

La forma en que duem a terme (els càlculs per al projecte BOINC) té per objecte simular l'agitació prop a l'acció, i seguir aquestes "partícules de gas" quan són transportades per l'agitació fins que arriben al nostre punt de mesurament. Això ens dóna una estimació al punt de la superfície i del gas que estem mesurant.

En el passat, la gent sempre han utilitzat models analítics per a proporcionar estimacions. Tanmateix, hem trobat llocs com els grans cultius i grans boscos, on aquests models no funcionan bé.