RALPH@Home

Home: http://ralph.bakerlab.org/

Inscripció des de Boinc-manager: http://ralph.bakerlab.org/

Impulsor: University of Washington

Àrea: Biologia

Objectius:

RALPH@home el projecte "alfa" de Rosetta@home. Les noves versions de l'aplicació, les noves unitats de treball, i les actualitzacions solen ser discutides aquí abans de ser utilitzat àmpliament per a la recerca de Rosetta@Home.
Per participar, vostè ha de tenir certa experiència en BOINC. Cal saber identificar els problemes que puguin sorgir i analitzar-ne el resultat. Després, donar constancia dels problemes que vostè hagi detectat de forma directa en el fòrum RALPH@Home, llista d'errors.