2007-09-12 (David Anderson a Barcelona)

David Anderson Barcelona

El proppassat dilluns dia 10 de setembre un grup reduït de l'equip Catalunya va assistir a la conferència del director del projecte SETI@home i pare de BOINC , David Anderson al PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona), informació de la jornada (seti.cat).

De dreta a esquerra

1 Jordi Portell www.seti.cat

2 Dani Gil www.canviclimatic.net www.boinc.cat

3 Gianni de Fabritiis www.ps3grid.net

4 Giovanni (ps3grid)

5 Lluís Martí (Martix)

6 David Anderson www.boinc.berkeley.edu

7 Jordi Payà (arg0s)

8 Xavier Querol

9 Amic Anderson1

10 Amic Anderson2