No recomanats

Si un projecte no respecta els criteris següents, pot rebre l'etiqueta de "projecte no recomanat", pot ser provisional o definitiu segons el que segueix.

1- Posar a disposició de la comunitat científica els resultats dels càlculs.
2- Comunicació dels autors del projecte amb els contribuents als càlculs, saber el que fem i per què.
3- Males pràctiques, supressió arbitrària dels comptes d'usuari i dels crèdits, etc...
4- L'utilització dels resultats per a fins purament financers, venda de temps de computació o patents presentades abans de la publicació dels resultats.
5- Ètica, no propagar virus i spyware, o la força bruta sobre la clau de xifrat per a fins diferents de la recerca criptogràfica.