Predictor@Home

Home: http://predictor.chem.lsa.umich.edu/

Inscripció des de Boinc-manager: degut a males pràctiques de l'administrador informàtic del projecte, (desaparició d'usuaris, borrat de crèdits aportats, etc...) Boinc Catalunya desaconsella la seva participació a tots els membres.

Impulsor: Universitat de Michigan

Àrea: Biologia

Objectius:

L'objectiu és comprendre i preveure el procés de replegament, de l'estructura d'una proteïna a partir de la seqüència d'aquesta, d'una cadena de proteïna no plegada. Millora dels mètodes de prediccions de les formes replegades i funcionals de les proteïnes, previsió que es porta a terme sense conèixer l'estructura detallada, o per analogia amb les proteïnes conegudes.