Leiden Classical

Leiden Classical

Home: http://boinc.gorlaeus.net/

Inscripció des de Boinc-manager: http://boinc.gorlaeus.net/

Impulsor: Leiden University, The Netherland

Àrea: Química

Objectius: Leiden Classical és un projecte que tracta de construir una xarxa dedicada a la Dinàmica Clàssica en general per qualsevol científic o estudiant de ciències. En la física, la mecànica clàssica és un dels dos principals sub-camps d'estudi en la ciència, és la que té a veure amb el conjunt de lleis físiques que regeixen i descriuen matemàticament les propostes de resolució dels òrgans i organismes dels agregats. L'altre sub-camp de la mecànica quàntica. En contrast amb altres projectes, Leiden Classical permet als voluntaris, estudiants i altres científics que presentin els seus càlculs personals a la xarxa. Cada usuari té la seva pròpia dinàmica clàssica. D'aquesta manera els estudiants han utilitzat la xarxa per simular argó líquid, o per provar la validesa de la llei del gas ideal fent les simulacions a través de la xarxa.