Chess960

Chess960

Home: http://www.chess960athome.org/alpha/

Impulsor: Jorden

Àrea: Matemàtiques

Objectius:
Chess 960 és una variant ortodoxa dels escacs. En els escacs clàssics la posició inicial del joc, mai canvia.

La idea d'aquesta variant es remunta a l'excampió del món Bobby Fischer, per tant, també s'anomena escacs de Fischer o Escacs Aleatoris de Fischer. La posició inicial dels escacs és a l'atzar i depèn de la sort.

En el Chess 960, just abans de l'inici de cada joc, la configuració inicial de les peces d'escacs es determina l'atzar, el que significa que el rei, la reina, la torre, l'alfil i el cavall no són necessàriament posats en la mateixa casella com en els escacs clàssics. Hi ha 960 posicions a distingir, si tenim en compte algunes limitacions: el rei es col·loca en algun lloc entre les dues torres per permetre enroc.

Per aquesta raó, l'aspecte d'una teoria sobre la memorització de seqüències d'obertura és menys important, el que compta és el joc d'escacs en si, només que, en una forma diferent. Però, per descomptat, aquells que són bons jugadors d'escacs clàssic en totes les seves possibilitats, en els escacs 960 també, perquè el coneixement sobre l'anàlisi de posició, les tàctiques i l'estratègia d'ocupació dels tauler d'escacs s'aplica també aquí, només per a diferents posicions.

Matemàticament, els escacs ortodox és només una petita part del Chess960.