Project Neuron

Project Neuron

Molts de nosaltres sabem que els projectes BOINC estan més o menys documentats, administrats i funcionen més o menys bé. És inevitable que algunes investigacions estan gestionades millor que d'altres, el problema que enfrontan els usuaris de BOINC es que és difícil distingir els projectes que funcionen bé, on els recursos del processador s'utilitzen de manera eficient, o una mala gestió de projecte, (malgasta temps de processador).

El cost ambiental justifica que els voluntaris demanin garanties de que els recursos no siguin malgastats. De la mateixa manera, els voluntaris volen informació sobre com avança la investigació. Aquest projecte és un intent de diferenciar els projectes mal gestionats dels projectes ben gestionats. Això no és un intent de determinar si un projecte i els seus objectius són vàlids, és un intent de recopilar les dades de BOINC per ajudar a interpretar i determinar si un projecte està ben administrat.

En el moment d'escriure aquesta notícia la pàgina està inaccessible:

http://neuron.mine.nu/neuron/

El projecte està acabat, i el resultat hauria de sortir properament.