Hydrogen@home

Home: http://hydrogenathome.org/

Impulsor: Responsable del projecte Jack Shultz.
Àrea: Modelització mol·lecular per la producció d'hidrògen.

Objectius:


algaeRecerca del procès més eficaç per produir hidrogen, sense alliberament de gasos d'efecte hivernacle.

L'hidrogen, element present en abundància a la Terra de forma convinada, podria substituir els nostres combustibles contaminants basats en el carboni.

En vistes dels problemes relatius relacionats amb l'escalfament global i la seguretat del subministrament d'energia, el sentit comú és el desenvolupament de tecnologies netes per a ser independent des del punt de vista energètic.

Hidrogen@Home està explorant les tecnologies per la producció d'hidrogen per utilització energètica. L'hidrogen utilitzat en piles de combustible no emet gasos d'efecte hivernacle. Tanmateix, el mètode més econòmic per produir hidrogen (metà reformat) produeix gasos d'efecte hivernacle.

En el millor dels casos, l'hidrogen de l'aigua pot no produir gasos d'efecte hivernacle. Un enfocament és l'estudi dels sistemes fotobiològics per trobar la manera de produir hidrogen de manera eficient. Els investigadors ja han identificat els bacteris fotosintètics que són capaços de tals reaccions.

Hidrogen@Home està tractant de predir les reaccions catalítiques encara no definides dels biocatalitzadors. Es tractarà de trobar el mètode més eficaç per produir hidrogen.

Per a això, hidrogen@Home simula les interaccions 3D de les proteïnes i els seus substrats. Les estructures utilitzades han estat tretes de la base de dades de proteïnes PDB del (Research Collaboratory for Structural Bioinformatics RCSB).

Les simulacions que s'utilitzen actualment posen en obra una modelització molecular anomenada FTDock.