Superlink@Technion

Superlink

Home: http://cbl-boinc-server2.cs.technion.ac.il/superlinkattechnion


Impulsor: Sistemes distribuïts i laboratoris de Biologia Computacional de l'Universitat Technion (Israel)


Àrea: Biologia

Objectius:

Important: Per participar en bones condicions en el projecte, haurà de disposar d'almenys 1,5 GB de RAM per un simple cpu i de 2 GB de RAM per un cpu doble nucli.

Superlink@Technion pretén ajudar els genetistes de tot el món per trobar els gens responsables de certes malalties com diabetis, la hipertensió arterial (alta pressió), el càncer, l'esquizofrènia i moltes altres malalties.

L'anàlisi del vincle genètic és un mètode estadístic que s'utilitza per combinar la funció dels gens dins la seva ubicació en els cromosomes. Aquesta anàlisi s'utilitza principalment per detectar mutacions genètiques responsables de certes malalties. Això requereix gran potència, el treball s'executa automàticament en paral·lel en els ordinadors de la Universitat Technion, Wisconsin-Madison, i en molts ordinadors de tot el món.

El programa que realitza els càlculs es diu Superlink. És ben sabut que l'anàlisi genètica de la relació desenvolupada en el nostre laboratori i provat exhaustivament per assegurar-se que no causi danys en local determinat.