Lattice Project

Lattice Project

Home: http://boinc.umiacs.umd.edu/

Impulsor: Universitat de Maryland.

Àrea: Biologia

Objectius:

Aquests són alguns dels projectes i les anàlisis que s'executen a Lattice Project.

* El laboratori d'Edwards està usant el servei HMMPfam per calcular les assignacions de tots els Pfam bacterianes, plàsmids i virus de seqüències de proteïnes de Swiss-Prot, TrEMBL, GenBank, RefSeq, i TIGR's del CMR, que inclou, un conjunt de totes les prediccions de possibles Glimmer RefSeq bacteriana genomes. Aquestes seqüències de proteïnes, i les seves assignacions Pfam, s'utilitzen en la base de dades d'identificació ràpida de microorganismes (www.RMIDb.org).

* El Laboratori Cummings està utilitzant GSI per avaluar els resultats de les estadístiques en una varietat de situacions.

* Maile Neel i Joanna Grand està utilitzant "Marxan" per quantificar els efectes i les dades incompletes sobre la capacitat per capturar la diversitat biològica en les reserves naturals.

* El Laboratori de David Fushman s'està executant algoritmes proteina:proteina això ajudarà a modelar estructures "multi-subunit proteins" i les interaccions d'aquestes amb diversos ligands. CNS és la xarxa de serveis oferts en aquest projecte.

* Floyd Reed i Holly Mortensen del Laboratori Sarah Tishkoff han executat una sèrie de simulacions MDiv, aquests són els estudis moleculars en la genètica de poblacions que tracten d'utilitzar la seqüència de polimorfisme de l'ADN per estimar els temps de divergència entre les taxes de migració i la diversitat ètnica de la població a l'Àfrica.