ABC@home

abc

Home: http://abcathome.com/

Impulsor: Institut de Matemàtiques de l'Universitat de Leiden (Països Baixos)

Àrea: Matemàtiques

Objectius:

Cercar tots els triplets abc fins 1015.

ABC@home és un projecte de computació distribuïda permetent una àmplia recerca de triplets ABC. El projecte és comparable a GIMPS, un altre projecte en matemàtiques. Els triplets ABC són números cencers positius a, b, c tals que a+b=c amb a <b <c.

a, b, c no tenen comú divisor i c> rad (abc). La conjectura ABC diu que hi ha un nombre finit de nombres a, b, c tal que (c) / log (rad (abc))> h per a tot h> 1. La conjectura ABC és actualment un dels problemes no resolts de la matemàtica. Si aquesta conjectura arriba a ser resolta, molts altres problemes no resolts podrien trobar resposta gràcies a ella. Més informació en aquesta direcció .pdf (en anglès).

Qui esta involucrat en aquesta investigació?

L'Institut de Matemàtiques de la Universitat de Leiden, en col laboració amb Kennislink, un institut holandès que té com a objectiu promoure la ciència. El grup de científics que va construir el nou algoritme per trobar el triplet ABC està compost pel professor HW. Lenstra Jr, B. d'Smit i el doctor WJ. Palenstijn.

Smit i Lenstra han completat recentment la litografia d'Escher (explicació en anglès)

ABC@home és un projecte sense ànim de lucre i només amb finalitats educatives.