WCG "World community grid"

wcg

Home: http://www.worldcommunitygrid.org/
Impulsor: IBM Corporate Community Relations
Àrea: És una plataforma multi projectes investigant en diferents arees com malalties, desastres naturals , fam i energia.
Objectius:

Help Cure Muscular Dystrophy
Lluita contra la distròfia muscular

Muscular Dystrophy

El World Community Grid i investigadors apadrinats per Decrypthon, una associació entre la AFM, CNRS, Université Pierre et Marie Curie i d'IBM, estudien les estructures i les interaccions entre més de 2.200 proteïnes conegudes, especialment les proteïnes que tenen un paper en malalties neuromusculars. La base de dades que conté la informació generada ajudarà als investigadors a desenvolupar fàrmacs per inhibir o potenciar l'associació de certes macromolècules, que podria millorar el tractament de la distròfia muscular i altres malalties neuromusculars.
El terme genèric de "malalties neuromusculars", és un grup de malalties (de més de 200 en total) que afecten el funcionament dels músculs, (distròfia muscular), o indirectament pel motor que afecta els nervis o la unió entre el nervi i el muscle.
Aquestes malalties cròniques condueixen a la disminució de la força muscular i causen discapacitat greu de la funció motora (moviment, respiració, etc...)
(menys de 2.000 persones estan afectades), un 80% són d'origen genètic i afectan tant a nens com a adults.

Influenza Antiviral Drug Search
Cerca de medicaments antivirals per la grip

GripEl virus de la grip muta ràpidament i, per tant, noves varietats de la grip apareixen cada any.
L'objectiu és la recerca de medicaments antivirals que poden aturar la propagació d'una infecció de grip. L'investigació s'adreça específicament a la grip que s'ha fet resistent als medicaments, així com les noves variants que estan apareixent. Identificar els compostos químics que són millors candidats a accelerar els esforços per desenvolupar tractaments útils en la gestió dels brots de grip estacional, les epidèmies de grip i en el futur i fins i tot les pandèmies.

Help Fight Childhood Cancer
Ajuda per a la Lluita contra el Càncer Infantil

Cancer infantilEs tracta de trobar medicaments que poden desactivar tres proteïnes particulars associades amb el neuroblastoma, aquest projecte realitza experiments virtuals de química entre aquestes proteïnes i cada un dels tres milions de fàrmacs candidats que els científics creuen que podria bloquejar les proteïnes implicades, un dels tumors més freqüents en els nens. L'identificació d'aquests medicaments combinats amb la quimioteràpia, podrien fer molt més curable l'enfermetat.

The Clean Energy Project

El Projecte d'Energia Neta

Clean La missió del projecte és trobar nous materials per la pròxima generació de cèl·lules solars. Els dispositius d'emmagatzemament d'energia. Al aprofitar l'immens poder de la World Community Grid, els investigadors poden calcular les propietats electròniques de desenes de milers de materials orgànics - molts més dels que puguin ser provats en un laboratori - i determinar quins candidats són els més prometedors per al desenvolupament d'una l'energia solar assequible.

Vivim en l'era de l'Energia. L'economia basada en combustibles fòssils a present ha de donar pas a l'economia basada en l'energia renovable del futur, però aconseguir-ho és el major desafiament en el que enfronta la humanitat. La química pot ajudar a afrontar aquest desafiament mitjançant el descobriment de nous materials de manera eficient, radiació solar, emmagatzematge d'energia per al seu ús posterior, i reconvertir l'energia emmagatzemada quan sigui necessari.
El projecte ajudarà a descobrir polímers per a les membranes utilitzades en les piles de combustible per la generació d'electricitat.

Nutritious Rice for the World

Arròs nutritiu per al món

Nutritious Rice for the World Grup de Recerca en Biologia Computacional de l'Universitat de Washington. L'objectiu d'aquest projecte és el de predir l'estructura de les proteïnes de les principals varietats d'arròs. La intenció és ajudar els agricultors a cultivar varietats d'arros amb més rendiment en els cultius, promoure una major resistència a les plagues i malalties. Utilitzar una àmplia gamma de biodisponibilitat de nutrients poden beneficiar a persones de tot el món, especialment en les regions on la fam és una preocupació crítica.

Determinar l'estructura de les proteïnes és un procés costos i extremadament difícil. Tanmateix, és possible predir computacionalment l'estructura d'una proteïna a partir de la seva seqüència d'ADN corresponent. El Grup de Recerca en Biologia Computacional a la Universitat de Washington ha desenvolupat el software per aconseguir-ho. La dificultat està en que hi ha milers de proteines diferents en l'arròs. Això presenta un repte computacional que un sol ordinador no pot resoldre en un termini raonable. Per tant, els voluntaris de World Community Grid estan convidats a assistir a aquesta tasca d'enormes proporcions. Mitjançant la col·laboració amb els investigadors agrícoles i els agricultors, s'espera millorar el temps global dels rendiments de l'arròs i la qualitat.

Help Conquer Cancer
Ajuda a la Conquesta del Càncer

hcc1Es tacta de l'impotància d'entendre significativament el càncer i el seu tractament, els nous enfocaments terapèutics capaços de dirigir-se a la metastasis (o tipus de càncer que es propaga a altres parts del cos), no només ha de ser descobert, sinó també diagnòsticat, han de ser identificats els indicadors de la malaltia, que poden detectar la malaltia en estadi primerenc.

Tanmateix, és important per als científics comprendre i descobrir noves proteïnes implicades en el càncer, la seva estructura i funció.

La millora de la "cristalografia" de raigs X permetrà als investigadors determinar l'estructura de moltes proteïnes relacionades amb el càncer amb major rapidesa. Això portarà a millorar la nostra comprensió de la funció d'aquestes proteïnes i permetre possibles intervencions farmacèutiques per al tractament d'aquesta malaltia mortal.

Discovering Dengue Drugs - Together
Junts descobrirem medicaments per al Dengue

Dengue

Es tracta d'identificar medicaments que lluitin contra el dengue, l'hepatitis C del Nil Occidental i el virus de la febre groga. L'àmplia potència de càlcul de World Community Grid s'utilitzarà per completar l'estructura basada en el descobriment de fàrmacs.

Comporta l'estudi dels virus de la familia "Flaviviridae", els membres d'aquesta família suposen importants amenaces per a la salut a tot el món desenvolupat i en desenvolupament. Més del 40% de la població mundial està en risc d'infecció pel virus del dengue. Cada any, 1,5 milions de persones són tractades per la febre del dengue i dengue hemorràgic. El virus de l'hepatitis C ha infectat a ~ 2% de la població del món. La febre groga i el virus del Nil Occidental també han tingut un impacte global, malauradament, no hi ha fàrmacs que tractin aquestes malalties de manera eficaç.

El Dr. Stan Watowich i el seu equip d'investigació en la Universitat de Texas Medical Branch (Galveston, Texas, EUA) han fet progressos significatius en aquesta direcció, després d'haver descobert compostos que inhibeixen el dengue i el Virus del Nil Occidental i impedir la replicació del virus en cultiu cel·lular.


Human Proteome Folding - Phase 2
Proteoma Humà plegable - Fase 2

ProteinesAquest projecte encaixa amb els esforços en la NYU i de suport a ISB predictiu, preventiu i la medicina personalitzada (aquestes proteïnes secretades seran elements clau de la medicina del futur). És massa aviat per dir que les proteïnes acaben sent biomarcadors (substàncies que algunes vegades es troben en una major quantitat en la sang, altres líquids corporals, o teixits i que poden ser usades per indicar la presència d'alguns tipus de càncer). Tanmateix, és evident que molts d'ells acaben sent les proteïnes secretades. Igual que en la primera fase del projecte, World Community Grid serà fonamental per obtenir resultats amb rapidesa als investigadors en les comunitats biològiques i biomèdiques.

Els dos objectius principals del projecte són: 
1) obtenir estructures de major resolució per proteïnes humanes específiques de patògens i de les proteïnes.
2) explorar més els límits de predicció d'estructura de proteïnes. Per tant, el projecte abordarà dos imperatius paral·lels molt importants, un biològic i un biofísic.

FightAIDS@Home

ProteasaEs va calcular al 2004 que hi havia més de 40 milions de persones a tot el món que vivien amb el VIH, el virus de la immunodeficiència humana. El virus ha afectat a les vides d'homes, dones i nens en tot el món. Actualment, no existeix una cura a la vista, el tractament es basa amb una varietat de medicines.
A més el VIH és una "copiadora", està en constant evolució de les noves variants, algunes de les quals són resistents a les medicines. Per tant, és vital que els científics continuin la recerca de nous i millors medicaments per combatre aquest objectiu.
FightAIDS@Home de World Community Grid ajuda a atracar un gran nombre de diferents molècules com la proteasa del VIH, per la qual cosa computacionalment es poden seleccionar i provarles en el laboratori. En unir forces, l'Scripps Research Institute, World Community Grid i la creixent força de voluntaris poden trobar millors tractaments molt més ràpid que mai.