Nano-Hive@Home

NanoHive@Home

*** El projecte s'ha completat***

Brian Helfrich, gestor del projecte ja no treballa per Nanorex i l'empresa no vol continuar el desenvolupament del projecte Nanohive@home.

http://www.nanohive-1.org/

El propòsit de NanoHive@Home era d'executar simulacions i anàlisis dels nano-sistemes que són massa complexos per ser calculats per mitjans normals, i permetre avançar en descobriments científics en el camp nanotecnologia.