PrimeGrid

Home: http://www.primegrid.com/

Àrea: Matemàtiques

Objectius:

Prime Grid

Vostè pot triar el projecte en el que vol particiar, visiteu la pàgina de preferències del vostre compte PrimeGrid.Els vuit projectes que es troben actualment en PrimeGrid:

*3x2n-1: la cerca de nombres primers més d'un milió de dígits (MégaPremier) la forma 3x2n-1*Cullen prime search : la cerca de nombres primers Cullen de més d'un milió de dígits (MégaPremier) de la forma nx 2n +1.

*Generalized Cullen/Woodall Sieve: detecció de nombres primers de Cullen i Woodall (recerca dels factors per reduir la quantitat de números per als que es realitzi una prova de primalitat).

*Prime Sierpinski Problem Sieve : (cribratge) per a la detecció de nombres Proth.

*Prime Sierpinski Problem LLR: cerca de nombres de Proth i resoldre el problema de Sierpinski.

*Twin Prime Search: cerca de nombres primers bessons "gigantescos" (més de 10.000 dígits) de la forma kx 2 n + 1 i kx 2n - 1

*Woodall prime search: recerca nombres primers de Woodall de més d'un milió de dígits (MégaPremier) de la forma n x 2n-1.

Vostè pot escollir participar en un o més dels 8 projectes proposats en la casella adient (Twin Prime Search, Woodall Prime Search, Cullen Primer Search, 3*2^n-1 prime search, Generalized Cullen/Woodall Sieve, Prime Sierpinski Problem Sieve i Prime Sierpinski Problem LLR)