Cosmology@Home

Cosmology@Home

Home: http://www.cosmologyathome.org/

Inscripció des de Boinc-manager: http://www.cosmologyathome.org/

Impulsor: http://cosmos.astro.uiuc.edu/people.php

Àrea: Astronomia/Cosmologia

Objectius: Es coneixen com a rajos còsmics o fons de microones (CMB), descoberts als anys 60 per Penzias i Wilson, i detectats d'una manera fiable pel satelit COBE als principis dels 90. Aquests rajos van ser emesos desprès de la gran explosió (Big Bang), permet doncs de visualitzar l'univers durant la seva primitiva formació, la principal característica és una remarcable uniformitat en totes direccions. Ens permetrà saber la natura de les perturbacions en temps primitius.

1. Geometria de l'univers: la forma dels punts freds i calents en la textura global, mitjana de densitat de matèria fosca, mitjana de densitat de matèria ordinària, mitjana d'energia fosca.

2. Física del començament: Talla i amplitud de les fluctuacions de densitat, proporció de fluctuacions de densitat i d'ones gravitacionals.

3. Propietats de la matèria fosca: Paràmetres que descriguin les propietats de la matèria fosca com a fluid cosmològic.