Einstein@Home

Einstein@Home

Home: http://einstein.phys.uwm.edu/radiopulsar/html/index-ca.php

Inscripció des de Boinc-manager: http://einstein.phys.uwm.edu/

Impulsor: Bruce Allen Professor de Física, Universitat de Wisconsin - Milwaukee i Director, MPI per Gravitational Physics, Hannover Einstein@Home LIGO Scientific Collaboration

Àrea: Astronomia

Objectius: És un projecte que ha estat desenvolupat amb l'objectiu de buscar senyals que provenen d'estrelles críticament denses i de rotació ràpida. A partir de les dades extretes de LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) una part a Livingston, Louisiana, i l'altra a Hanford, estat de Washington i GEO600 (The German-British Gravitational Wave Detector) Hanovre Alemanya. Hom pensa que aquestes estrelles són de quarks o de neutrons, també s'observa una altra categoria, els objectes celestes que emeten rajos-X. Els científics creuen que aquests cosos no son perfectament esfèrics, si això és així, haurien d'emetre ones gravitacionals particulars que LIGO i GEO600 haurien de començar a detectar. Quan una ona gravitatòria passa a proximitat d'un raig làser, aquesta modifica lleugerament la seva trajectòria. Els científics de LIGO i GEO 600 observen les ones gravitatòries analitzant la trajectòria dels rajos làser, aquests efectuen anada i tornada entre els miralls espaiats a 600 metres en cas de GEO600 i de 4 Km a les dos instal·lacions de LIGO, que son capaços de mesurar les modificacions a les trajectòries de rajos-X de l'ordre de cent milionèsima del diàmetre de l'àtom d'hidrogen.

* És un projecte ambiciós, esperen 1 milió d'utilitzadors

* És el segon projecte més important: 50 teraflops de potència.

* 1000 mous usuaris per dia

* Les unitats són aproximadament de 10h en un P4 a 3GHz.