SIMAP

Home: http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap/

Impulsor: GSF Centre Nacional de Recerca per al Medi Ambient i Salut Universitat Tècnica de Munic

Àrea: Biologia molecular

Objectius:
SIMAPSIMAP s'ha convertit en un projecte periòdic, les unitats nomès es calculen al principi de cada mes.


SIMAP consisteix en construir una gran base de dades de seqüències similars i de dominis de les proteïnes. Aquesta base de dades contindrà totes les proteïnes que entren en el domini públic i s'actualitzarà contínuament.

Degut a l'enorme quantitat de seqüències de proteïnes conegudes en les bases de dades públiques es va fer evident que la majoria d'elles no podien ser provats experimentalment en un futur pròxim.Avui en dia, la comparació de seqüències de proteïnes és l'instrument més poderós en biologia computacional per a la caracterització de seqüències de proteïnes degut a l'enorme quantitat d'informació que es conserva en tot el procés evolutiu. SIMAP és una base de dades pública de similituds de proteïna que juga un paper clau en molts mètodes de bioinformàtica. Conté totes les seqüències de proteïnes publicades i actualitzades constantment. L'esforç computacional de SIMAP per mantenir actualitzada la base de dades està constant augment.

 

Aquest és un video sobre cèl lules, proteïnes i síntesi de proteïnes RNA. No està directament relacionat amb el projecte SIMAP, però te similituds.

[video:http://www.youtube.com/watch?v=bIV6SxKymdc width:320 height:265]