Comunitat Boinc.cat

 

Facebook:

Tots els usuaris de facebook es poden afegir al grup boinc.cat Facebook

Llistes de distribució:

Una "llista de correu o llista de distribució" és una direcció de correu electrònic a la que tothom que ho vulgui s'hi pot subscriure, de manera que rebi tots els missatges que enviin els membres de la comunitat, i només hi pot enviar missatges i llegir-los qui hi estigui subscrit.

Seti (consultes relacionades amb el projecte SETI)