AQUA@home

D-WaveAQUA@home ajuda al disseny i anàlisi d'algorismes quàntics utilitzant les tècniques de Monte Carlo quàntic. D-Wave's presenta AQUA@Home (Adiabatic QUantum Algorithms) és un projecte d'investigació l'objectiu del qual és predir el rendiment dels ordinadors quàntics superconductors adiabàtics, sobre una varietat de problemes que ocorren en àrees que van des de la ciència dels materials a l'aprenentatge automàtic.

Però les condicions per l'ús del programari lliure BOINC en aquest projecte són vinculants. I el projecte AQUA@home depèn de l'empresa canadenca D-Wave Systems Inc, en Burnaby, BC. Aquesta empresa, va dir que les seves conclusions es farien públiques, però, presenta patents dels seus descobriments en el context de xarxa de recerca i desenvolupament.

De moment, la participació en els càlculs d'aquest projecte, no es recomana.