Enigma@Home

Home: http://www.enigmaathome.net

Inscripció des de Boinc-manager: http://www.enigmaathome.net

Àrea: Matemàtiques

Objectius:

EnigmaEnigma@Home és una adaptació BOINC del projecte M4 Stefan Krahe M4 té per objecte trencar el xifrat de 3 missatges codificats per la màquina electro-mecànica Enigma.

Aquests 3 missatges varen ser interceptats el 25 de novembre de 1942 pel destructor de la Royal Navy HMS Hurricane a l'Atlàntic Nord i s'espera que estan intactes. Ralph Erskine ha presentat la interceptació en una carta a la revista Cryptologia. Els senyals estaven probablement encriptats amb els quatre rotors Enigma M4 - d'aquí el nom del projecte.

El projecte M4 es va llançar oficialment el 9 de gener de 2006. El programari utilitzat per aquest projecte és de codi obert, així que vostè pot veure el que calcula. 2 de 3 missatges ja han estat desxifrats pel projecte M4 (vegeu aquest article al web de la BBC).

El mètode utilitzat és un atac sobre text xifrat per si sol. La criptoanàlisis té còpies dels missatges xifrats, és possible fer suposicions sobre els missatges originals que no tenen. Això significa que necessita saber o endevinar una petita part del text per tenir èxit de decodificació. La criptoanàlisis és més difícil per la manca d'informació disponible, com és el cas en aquest projecte.

El mètode utilitzat aquí és una barreja d'atac de força bruta i un algoritme d'exploració escalada (Hill climbing).

El programa realitza d'una manera iteractiva totes les combinacions possibles de la màquina, amb excepció de les combinacions de la taula de connexió (component per complicar encara més el procés de xifrat). Es tracta d'una simplificació, ja que les combinacions de connexió creen una gran part del joc de claus. Per a cadascuna de les combinacions de la màquina, el programa utilitza un algorisme d'exploració per l'escalada per trobar la combinació òptima de la taula de connexió.

Es prova constanment la manera de trobar noves conexions elèctriques de la conexiò Enigma. Després de cada canvi, la funciò d'una puntuació basada en l'assaig de noves connexions elèctriques per desxifrar el missatge, tracta de determinar el grau de correspondència en el text amb les estadístiques d'un llenguatge natural. La funció calcula la puntuació de la utilització d'estadístiques Sinkov.

1er missatge xifrat:

nczwvusxpnyminhzxmqxsfwxwlkjahshnmcoccakuqpmkcsmhkseinjusblkiosxckubhmllxcsjusrr

dvkohulxwccbgvliyxeoahxrhkkfvdrewezlxobafgyujqukgrtvukameurbveksuhhvoyhabcjwmakl fklmyfvnrizrvvrtkofdanjmolbgffleoprgtflvrhowopbekvwmuqfmpwp armfhagkxiibg

Texte desxifrat el 20.2.2006 a 11:02:26

vonvonjlooksjhffttteinseinsdreizwoyyqnnsneuninhaltxxbeiangriffunterwassergedruecktywabosx letztergegnerstandnulachtdreinuluhrmarquantonjotaneunachtseyhsdreiyzwozwonulgrady achtsmystossenachxeknsviermbfaelltynnnnnnooovierysichteinsnull

Traducció al Català:

Mira:
Contingut de la senyal de ràdio 1132/19:

Obligats a submergir-se en l'atac, càrregues de profunditat. Darrera localització de l'enemic ubicació 08:30 h, Mark AJ 9863, 220 graus, 8 milles nàutiques, s'està movent cap a [l'enemic]. [Pressió] 1014 milibarres [tendència] a caure, NNO 4, visibilitat 10

2on missatge xifrat:
tmkfnwzxffiiyxutihwmdhxifzeqvkdvmqswbqndyozftiwmjhxhyrpaczugrremvpanwxgtkthnrlv hkzpgmnmvsecvckhoinplhhpvpxkmbhokccpdpevxvvhozzqbiyieouseznhjkwhydagtxdjdjkj pkcsdsuztqcxjdvlpamgqkkshphvksvpcbuwzfizpfuup

Texte desxifrat 2006-03-07 10:03:23

vvvjschreederjaufgeleitkursfuenffuenfgradnichtsgefundenymarscaierebefohlenes quadratxstanrortmarquantonjotadreineunneunfuenfxsssooovieryseedremy einsnulyyeinsnulbedecktyzwoacht mbsteigtynbbelsichteinssmt

Traducció al Català:
No he trobat res en el seu camí cap a l'escorta 55 °, cap a la posició ordenada. Posició actual AJ 3995, [vent] sud-est de [la força] 4, mar [la força] 3, 10.-10. ennuvolat, [pressió] [10] 28 mb [tendència] a augmentar, boira, visibilitat de 1 milla nàutica.

Schroeder

3er i darrer missatge encara no desxifrat, es calcula en aquest moment:
CLXP LWRU HCEY ZTCS OPUP PZDI UQRD LWXX FACT TJMB HDVC JJMM ZRPY IKHZ AWGL YXWT MJPQ UEFS ZBCT VRLA LZXW VXTS LFFF AUDQ FBWR RYAP SBOW JMKL DUYU PFUQ DOWV HAHC DWAU ARSW TXCF VOYF PUFH VZFD GGPO OVGR MBPX XZCA NKMO NFHX PCKH JZBU MXJW XKAU OD?Z UCVC XPFT CDXP LWRU VA