QMC@home

QMC@home

Home: http://qah.uni-muenster.de/

Inscripció des de Boinc-manager: http://qah.uni-muenster.de/

Impulsor: Universitat de Münster

Area: Química

Objectius:

Les interaccions entre les molècules són importants en gairebé totes les activitats de la vida diària. L'estructura i les interaccions entre les molècules poden ser previstes per la química quàntica, però les solucions per resoldre les equacions són molt complexes i requereixen una enorme potència de càlcul.

En aquest projecte volem mobilitzar la potència de càlcul necessària per a desenvolupar el mètode més prometedor de Quantum Monte Carlo (QMC) per a ús general en la química quàntica. (QMC) obre moltes possibilitats per a la química quàntica.

QMC requereix assajos i proves per un desenvolupament en profunditat. Per mobilitzar la potència de càlcul necessària hem decidit utilitzar el calcul distribuït per executar BOINC QMC@home, l'ajuda de voluntaris de tot el món proporcionarà el càlcul necessàri per a l'utilització en la Química Quàntica general.