IBERCIVIS

 

Home: http://registro.ibercivis.es/

Inscripció des de Boinc-manager: http://registro.ibercivis.es/

Impulsor: ibercivis es una plataforma multi projectes gestionada per l'Institut de Bio-informàtica i de Física de Sistemes Complexos (BIFI, Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos) de l'universitat de Saragossa.

Àrea: Física, Química, Medicina

Objectius:

Fussió

FussióLa fusió podria ser una font d'energia que resolgués en un futur proper alguns dels problemes que es planteja'n a nivell energètic. S'ha construït al sur de França ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), entrarà en funcionament el 2016. El plasma és l'estat físic en el que apareix la matèria quan s'escalfa a cents de milions de graus, els necessaris per que arribi la fusió, en aquest estat al matèria te propietats diferents, consisteix en recrear a la Terra alguns dels fenòmens que passen a les estrelles, en el plasma de les estrelles els ions (carregats positivament) i els electrons (carregats negativament) es mouen en llibertat colisionant els uns amb els altres i generant complexes comportaments col·lectius.

El vidre és un material en estat intermig entre el sòlid i el líquid. Des del punt de vista microscòpic són molt diferents als sòlids ordinaris, aquestes propietats també es poden donar als superconductors, el desordre atòmic en el que estan ve donat per les propietats magnètiques, i de conducció elèctrica, l'estudi d'aquests factors poden donar lloc a la següents generació de discs durs.

 

Materials

Materials

El vidre és un material en estat intermig entre el sòlid i el líquid. Des del punt de vista microscòpic són molt diferents als sòlids ordinaris, aquestes propietats també es poden donar als superconductors, el desordre atòmic en el que estan ve donat per les propietats magnètiques, i de conducció elèctrica, l'estudi d'aquests factors poden donar lloc a la següents generació de discs durs.

 

Proteïnes

Proteïnes

Els medicaments inclouen en a composició una substància química anomenada principi actiu, que es el responsable de l'activitat del medicament en qüestió. La resta dels components, està constituïda per substàncies inactives, la missió és assegurar que el principi actiu arribi al lloc on ha d'actuar, aquests llocs normalment es troben localitzats a la superfície i a l'interior de certes estructures macromoleculars (receptores) com les proteïnes i els àcids nucleics.
El procés en el que s'acobla es diu “Docking”, és molt complexe i entra'n en joc una sèrie de processos químics governats per lleis físiques, i el que te a veure amb la energia que es consumeix o s'allibera en tal procés, aquest coneixement ens aportarà els elements necessaris per dissenyar molècules amb una estructura optima i que no produeixi interferències en cents actius no desitjats (es coneix com efectes secundaris), abans de fer les costoses proves farmacològiques.

Neurosim

Neurosim

Els científics de l'Institut d'Estructura de la Matèria, CSIC analitzen les propietats estructurals dels aminoàcids i petits pèptids (seqüències d'unes poques desenes d'aminoàcids) que actuen en el cervell i sistema nerviós. Ho obtenen mitjançant la simulació de l'anomenada energia del paisatge per a cada aminoàcid, un pas clau en la reconstrucció de l'estructura tridimensional de les proteïnes de la seqüència d'aminoàcids.

 

Nanoluz

Nanoluz

Saber com reacciona la llum en una escala nanomètrica, és un repte científic amb implicacions importants per a la construcció de nous materials, per al desenvolupament de nous sistemes informàtics i de comunicació o la millora dels panells solars. Els científics de l'Institut d'Òptica Daza Valdés CSIC investigan el comportament de la llum en nanopartícules metàl·liques que podrien simplificar l'anàlisi mèdic i biològic.

 

 

 

 

 

Absorció

Absorció

En física, és interessant estudiar com es comporten els fluids en un espai confinat. Un fluid confinat en un espai de la mida d'una molècula té un comportament molt diferent d'un altre líquid. Per exemple, un fluid confinat pot ser més dens o estar en un estat diferent (líquid, gas ,...).
Avui en dia, la indústria química utilitza un gran nombre de materials porosos (zeolits, carbons actius, PILCS) amb la particularitat de fixar els fluids a la superfície d'una capa de gruix d'una molècula. Contràriament a l'absorció, adsorció es refereix a un fenomen pel qual el líquid no s'absorbeix en el volum dels materials, però segueix en la superfície. En el cas d'una simple adsorpció, la molècula adsorbida no és degrada i segueix estant en la seva forma original.