Artificial Intelligence

*** inactiu ***

Els usuaris que col·laboraven en aquest projecte van rebre aquest missatge.
Citació:

Dear Participant,

Due to a number of adverse conditions we decided to shut down the project. I would like to thank all participants for their support.

Thank you.

Regards,
Ovidiu

Home: http://www.intelligencerealm.com/aisystem/system.php

Inscripció desde Boinc-manager:
http://www.intelligencerealm.com/system

Àrea: Biologia molecular

Objectius:

El simulador de xarxes neuronals és una aplicació que simula les neurones, cada unitat de treball descarregada genera 500.000 neurones biofísiques. Com que el simulador està en una fase inicial i tenim molt pocs models cel·lulars en pràctica, només es pot utilitzar per provar la capacitat de les simulacions.
S'estima que el cervell humà està format per 100 mil milions de neurones, fins ara se'n han simulat un gran nombre.

És part d'un projecte més ampli sobre enginyeria inversa del cervell per tal de construir un gran sistema a escala d'intel·ligència artificial, el primer del seu tipus. És un desafiament enorme i estem demanant al públic en general que participi amb la donació de temps de computació, per tal d'accelerar el desenvolupament també seguirem un camí alternatiu, a través de la comercialització.