Proteins@home

proteins

Home: http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/


Inscripció des de Boinc-manager: http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/

Impulsor: http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/documentation2.php

Àrea: Medicina biomolecular

Objectius:

La seqüència d'aminoàcids d'una proteïna determina la seva estructura tridimensional, o "replegament". Per contra, el replegament és compatible amb un ampli però limitat nombre de seqüències. Estem en mesura de resoldre una gran nombre de replegaments. El més complicat és construir les funcions d'energia que descriu cada plegament.

Per a cada plec, considerem totes les seqüències d'aminoàcids possible. Aquesta cartografia a gran escala tindrà aplicacions per la predicció d'estructures i funcions de les proteïnes, per entendre'n l'evolució i dissenyar-ne de noves.