Gerasim@home

 

***segons "SerVal" (responsable del projecte), el projecte està aturat fins que no es trobi un objectiu clar***

Home: http://www.gerasim.boinc.ru/Gerasim/

Objectius: No es coneix que aquest projecte tingui algun objectiu científic definit. No tenim idea de la natura dels calculs que s'estan efectuant, Boinc.Catalunya aconsella aportar temps del vostre processador en altres projectes.