3 RAONS PER PARTICIPAR

Processador

-Fer avançar la recerca. (molts usuaris estan interessats en fer avançar algun camp específic dins del domini de la medicina, astronomia, climatologia, etc...).

-Rendibilitzar el processador. (tenir el processador treballant mentre l'ordinador està engegat).

-Equips i competició. (els equips permeten reunir a persones amb les mateixes curiositats científiques).