Depspid

Depspid

 

Home: http://www.depspid.net/

Inscripció des de Boinc-manager: El projecte ha estat interromput prematurament, la carrega de treball és massa pesada per Bjoern Henke, el responsable del projecte, a tot això s'hi afegeixen problemes personals actualment.

Impulsor: Bjoern Henke

Àrea: Informàtica

Objectius:
DepSpid és PerlBOINC (PerlBOINC és un intent d'aplicar al sistema de servidor BOINC el llenguatge de programació en Perl).
DepSpid és un tipus de rastrejador web (com els utilitzats pels motors de cerca) i té dos objectius principals:
1: Crear una base de dades amb les dependències entre els diferents llocs web i grups de llocs web.
2: Recollir dades estadístiques sobre l'estructura de la web.

Tota la informació recollida per l'aranya del DepSpeed es faran públics.