Planetquest

Planetquest

Home: http://www.planetquest.org/

Inscripció des de Boinc-manager:

Impulsor: http://www.planetquest.org/about/people/

Àrea: Astronomia

Objectius:

Projecte actualment en Alpha test, Planetquest transformarà el vostre ordinador en un autèntic observatori, descarregant un programa ("Collaboratory", actualment en test), que podreu utilitzar per fer descobertes en l'àmbit de classificació d'estrelles, i potser descobrir un nou planeta. Quan un planeta s'alinea entre el nostre camp de visió i una estrella, podem detectar-ne el transit, punt en el qual l'ombra del planeta es projecta a la Terra, seguit d'una lleugera baixa de lluminositat de l'estrella, TDA (Transit Detection Algorithm).

Quin és el percentatge d'estrelles amb planetes amb rotació? Són menys d'un 1% les estrelles estables al voltant del sistema solar amb planetes gegants al seu interior. Aquesta estadística és el resultat del sondatge efectuat gràcies al mètode de velocitat radial de detecció de planetes extra solars. Com més petita és l'estrella més llarg és el transit, aquí és on hauria'm de descobrir planetes.

Que es considera un planeta habitable? Es considera un planeta amb potencial habitable quan l'aigua pot persistir durant llargs períodes de temps;

1) que el planeta estigui a la bona distància per respecte a la seva estrella.

2) una atmosfera amb bona composició.

Jo podré descobrir un planeta? Sí, és l'objectiu principal de PlanetQuest

Si descobreixo un planeta, podrè donar-li el nom que ja vulgui? L'Unió astronòmica internacional assigna noms oficials als planetes i estrelles, així mateix el vostre nom serà inscrit al catàleg de descobertes de PlaneQuest (PlanetQuest Discoveries Catalog), disponible per interne't, aquest catàleg classificarà les estrelles habitables amb el descobridor.

PlanetQuest podrà detectar altres Terres? De moment és únicament delectable des de l'espai amb la propera missió espacial Kepler de la NASA. Igualment PlanetQuest disposa d'un telescopi (de 2 metres de diàmetre), suficient per detectar la llum de moltes estrelles fiables.

D'on vindran les imatges d'estrelles? Utilitzarem un gran aparell de foto electrònic al centre del telescopi per tal de captar la llum amb la màxima precisió possible, caldrà corregir els efectes atmosfèrics de la Terra, i els efectes electrònics provocats per l'equipament.

Què és una corba de llum? La corba de llum d'una estrella és un gràfic de la lluminositat en funció del temps. és a dir, la variació de lluminositat d'una estrella concreta comparada a d'altres estables del mateix tipus i talla al mateix moment. La corba de llum es corregeix per tal de que la lluminositat restant vingui de l'estrella que estem observant o del planeta en satèl·lit.

Que és SETI òptic? SETI radio és un esforç per detectar el senyals a banda estreta, només utilitzarà la llum vermella de l'estrella per detectar el transit dels planetes davant de les estrelles, es projecta de desdoblar també el feix de llum blava per detectar si alguna d'aquestes estrelles emetria cap a nosaltres impulsions "no naturals", permetria de buscar a més de planetes, tecnologies extraterrestres.

Que son estrelles variables? Al voltant d'un 15 a 20% de les estrelles ofereixen una lluminositat que varia sensiblement, existeix 200 tipus d'aquestes estrelles, Algunes son utilitzades per mesurar la distància a traves de la Galàxia, altres per mesurar la talla de les estrelles i per mesurar la estabilitat de les estrelles, i una altra per estudiar-ne el naixement. Qualsevol descoberta seria valida a la comunitat científica, sobretot si es descobreix una estrella estable, que disposa de zona habitable.

On està situat el centre de decisió de PlanetQuest? Està situat a San Francisco, inclou un telescopi (Crossley de 0.9 metres), el telescopi de Siding Spring a Austràlia, l'observatori de les Canaries, i el telescopi Vulcan South al Pol Sud.