EDGeS@Home

Home: http://www.edges-grid.eu:8080/web/edges


Inscripció desde Boinc-manager: http://home.edges-grid.eu/home/


Impulsor: Projecte europeu


Àrea: Física


Objectius:

El projecte actualment acull el ISDEP - Integrador de les equacions diferencials estocàstiques en els plasmes - aplicació.

[video:http://www.youtube.com/watch?v=inCGxiVts5s width:320 height:265]

ISDEP és una aplicació de plasma de fusió programat i altament optimitzat en llenguatge C, que calcula les trajectòries de les partícules dins d'un dispositiu de fusió, en presència de camps magnètics elèctrics i de col·lisions amb un plasma de fons d'una determinada temperatura i densitat.