Rectilinear Crossing Number

Rectilinear Crossing Number

 

Degut a un atac al servidor del projecte per part de crackers (maliciós), els responsables han decidit acabar per no disposar de mitjans humans i financers per re-configurar el servidor i resoldre els errors de seguretat.

Home: http://dist.ist.tugraz.at/cape5/

Impulsor: Graz University of Technology (Austria)
Àrea: Matemàtiques
Objectius:
Possibles solucuins en els problemes actuals en l'àmbit del transport (,...), optimització del trànsit aeri o la impressió de documents (fotografies, imatges, text ,...)
Un dels problemes més recurrents de Rectilinear Crossing Number (per exemple, relacionats amb els problemes de transport i l'optimització de les operacions d'impressió): Quin és el mínim nombre d'interseccions que es podria aconseguir mitjançant el sorteig de línies en un gràfic la connexió d'un conjunt de "n" punts diferents? En aquest cas, el gràfic complet vol dir que qualsevol parell de punts està connectat per una línia recta. La premissa és que tres punts no poden estar en la mateixa s'atura.