Detecten el primer candidat de neutrí tauS'ha anunciat que finalment han detectat el que seria el primer candidat a neutrí tau. Es el que faltava per a confirmar la validesa de la teoria atòmica actual. Podeu llegir la notícia completa en anglès i bastant tècnica a OPERA catches its first tau-neutrino


Millorant el rendiment de les fibres òptiques
Actualment el sistema emprat per al transport d'informació per les fibres òptiques es en forma de polsos de llum làser. Recentment han trobat que pot ser doni més rendiment invertir el procés, es adir enviar permanentment llum i el polsos l'absència d'aquesta. L'avantatge està en que aquests polsos no tenen pèrdua o atenua-ment amb la distància.

Noticia completa a (en anglès) Dark laser pulses

 

 

 

 

 

Es necessiten testers per Euler625

EulerNova sèrie per testar pel projecte Euler625 de la plataforma multi-projecte yoyo@home per plataformes Linux 32bits i 64 bits. Per obtenir-los cal acceptar rebre les aplicacions de test a la vostra pàgina del perfil yoyo@home.
Aquesta aplicació buscarà nombres fins 250 000 segons l'equació d'Euler (6,2,5).

Exemple : 927116+475676=830276+805566+598026+147006+140296

Hi ha un total de 510 000 unitats, però fan falta usuaris.
Cal recordar que en la versió precedent de l'aplicació Euler625 calculava fins 117649, i es varen trobar 181 solucions.

Malariacontrol, fi d'una fase.

Malariacontrol ha acabat la primera fase, començaran a repartir noves unitats quan els científics hagin preparat les dades per la següent fase.

Aquest és un bon moment per explicar el que han aconseguit amb la nostra ajuda durant els últims mesos, i com aquests resultats es faran servir en el futur.

L'objectiu principal de la passada fase del projecte era d'optimitzar els models matemàtics, per arribar a predir la situació de la malària sobre el camp amb la major precisió possible, a partir d'una versió inicial creen una gamma de variacions, a continuació van comparar les variacions amb les dades reals, es prenen les variacions amb millors resultats i repeteixen el procés.

En aquest gràfic es mostra la discrepància entre el model i el mon real (en l'eix Y) i disminueix a mesura que s'optimitza el model (en l'eix X)


L'objectiu és comparar ara l'impacte previst de les intervencions de control diferents (com mosquiteres, fumigació d'interiors, vacunes, etc...) a través de les famílies actuals de formulacions com a model.

Aquesta és una manera d'aprendre sobre les incerteses del model, i es realitzen rutinàriament junt amb els models climàtics.

Una de les principals prioritats en un futur pròxim serà el disseny i anàlisi d'experiments de simulació com aquesta, predir l'efecte d'una sèrie de diferents intervencions de control de la malària.

Aquests models poden ser utilitzats per desenvolupar estratègies d'implementació intel·ligent i eficaç, és d'esperar salvar moltes vides, i com a objectiu predir amb més exactitut la situació de la malaria, consistent en definir la versió i la millor variació sobre la qual reperiran els processos.

L'equip de malària control acaba agraïnt als contribuidors del projecte pel seu suport.

L'article apareix al forum de Malariacontrol:  http://www.malariacontrol.net/forum_thread.php?id=980&nowrap=true#12081

 

Syndicate content