PREGUNTES FREQÜENTS

Alguna pregunta més

-El teu correu electrònic ha de ser el mateix en tots els projectes que participes. Si no es així, s'interpretarà com si hi hagués diferents comptes (de persones diferents), encara que el nom del usuari sigui el mateix.

-Si tens més d'un ordinador. Fes funcionar com a mínim, en un ordinador tots els projectes en els que participes, o un ordinador amb el projecte A i B, en un altre el B i C. Si tens un projecte que funciona aïllat pot donar com a resultat que el teu CPID (Cross Project Identifier) no estigui bé a l'hora de fer estadístiques.

-Cal que estigui connectat a internet contínuament per col·laborar? no, pots modificar les preferències del/s projecte/s, hi ha projectes que permeten baixar unitats de treball per 7 i 10 dies seguits sense que calgueu estar connectats, ATENCIÓ! les unitats tenen data de caducitat, tota la informació està disponible en les diverses opcions que ofereix BOINC-manager.

-Quina responsabilitat té el meu ordinador en l'aprovació de les unitats? cap, en l'exemple de SETI, el funcionament és com segueix, els radiotelescopis enregistren dades, aquestes es divideixen en unitats de treball més petites, de cada unitat se'n fan tres còpies exactes que s'envien a través d'internet a ordinadors diferents, un cop analitzades per BOINC i retornades, si els resultats de tots tres és el mateix es dona com aprovat. Tots hem entregat alguna vegada unitats defectuoses, no passa rés, el procés es torna a repetir, això és automàtic. Alguns fabicants i probadors de processadors i ordinadors fan servir la tècnica BOINC per posar a punt les màquines.

-Ja he aportat els primers crèdits, però BOINCstats no els mostra. BOINCstats depèn de la producció de XML de cada projecte que es verifica cada 2 hores, i cada 24h BOINCstats posa al dia tots els projectes que estan disponibles, sol ser a les 8:30 del vespre, hora catalana.

-Quin és el criteri per definir un crèdit (cobblestone): 1/100 de dia de CPU d'un ordinador que té una potència equivalent a 1 GigaFLOP (mil milions d'operacions decimals cada segon) (a Berkeley ho especifiquen com un ordinador que faci 1000 MIPS de doble precisió, basat en la mesura Whetstone, i 1000 MIPS VAX basat en la mesura Dhrystone) Dit d'una altra manera, un ordinador amb una potència de 1 GigaFLOP generarà 100 crèdits diaris. Avui dia gairebé tots els ordinadors superen aquesta potència (ex. un AthlonXP 2600+ dóna uns 2-3 GigaFLOP/s).

-Perdré el crèdit si hem separo del projecte? no, el crèdit que ja has aportat hi serà per sempre i estarà relacionat amb el correu electrònic que hagis decidit posar pels projectes BOINC. Hi ha el risc de perdre els crèdits si en el futur decideixes canviar de correu electrònic, pot ser que alguns dels projectes en els que has participat ja no estiguin actius, per tant, no podran actualitzar el nou correu electrònic, i es perd el crèdit aportat.

-Com es recupera el crèdit d'un projecte inactiu quan es canvia el correu electrònic? actualment no es pot, (això es corretgirà en el futur).

-Què és un projecte retirat o inactiu? Són projectes que ja no estan actius, per que ja han aconseguit l'objectiu, per tant, no es possible inscriure't, i ja no envien crèdits (work units) al usuaris. Alguns projectes estan inactius per falta de pressupost o manteniment de servidor (en aquest cas provar més tard) El crèdit que hagis aportat serà sempre visible al BOINCstats combinat excepte si canvies de correu electrònic.

-Parlem de diners, gastaré més electricitat? BOINC va ser inventat, per utilitzar el temps mort del teu processador. Durant el dia, tots tenim l'ordinador engegat moltes hores, i en realitat l'utilitzem molt rarament al 100%, si requerim una feina que necessita potència, BOINC es deté automàticament, i es torna a engegar quan aquesta ha acabat, l'increment de la factura elèctrica en aquest cas és inapreciable. Hi han usuaris que prefereixen deixar l'ordinador engegat també durant la nit, les raons poden ser diverses, que estiguin molt interessats en tirar endavant un projecte/s o passar un altre usuari en les estadistiques, en aquest cas, la desició és únicamnet del que paga la factura de llum. Per curios que pugui semblar, nosaltres aconsellem deixar l'ordinador “trillant” en BOINC, si la instalació elèctrica és renovable (ex. plaques solars), per que això ajuda a reduïr el periode d'amortització de les carísimes instalacions.

-BOINC és segur?
La computació pública distribuïda implica moltes qüestions de seguretat, tant dels participants com dels projectes. BOINC utilitza un mecanisme anomenat "signatura digital" per assegurar-se que el codi executable descarregat és vàlid.

-Es pot espatllar el meu ordinador? si no us agrada el risc, inscriviu-vos en projectes que no estiguin en fase experimental coneguts com (Alfa i Beta), això pot evitar algun sobreescalfament. Normalment el hardware d'un ordinador queda desfasat avans que s'espatlli per l'utilització. Un cas apart és l' Overclocking (forçar la velocitat de rellotge de la CPU) aquí, la decisió és de l'usuari.

-Virus, spywares i altres mal de caps... el software BOINC, és de codi obert (“open source”, el codi font de BOINC està públicament disponible) aconsellem baixar-lo directament de la pàgina oficial.