Millorant el rendiment de les fibres òptiques
Actualment el sistema emprat per al transport d'informació per les fibres òptiques es en forma de polsos de llum làser. Recentment han trobat que pot ser doni més rendiment invertir el procés, es adir enviar permanentment llum i el polsos l'absència d'aquesta. L'avantatge està en que aquests polsos no tenen pèrdua o atenua-ment amb la distància.

Noticia completa a (en anglès) Dark laser pulses