INSTAL·LAR I INICIAR BOINC EN 3 PASSOS

Instal·lar BOINC en tres passos

1-Anar a la pàgina central s'aconsella instal·lar la última versió BOINC de la plataforma que tingueu, Windows, Linux, Mac. Linux Ubuntu des dels repositoris :~$ sudo apt-get install boinc-client boinc-manager

2-Obrir un correu electrònic que perduri en el temps (no doneu el de la feina ni el personal) moltes pàgines ofereixen aquest servei gratuït.

3-Executar BOINC >Tools >Attach to Project >Next >(introdueix la URL del projecte en el que vols participar) exemple: https://boinc.bakerlab.org/rosetta/ >introduir l'adreça correu electrònic (que hem obert per la ocasió) I un password*, això permet controlar el projecte en el que estàs participant.

Exemple: ves a “https://boinc.bakerlab.org/rosetta/” >el teu compte >Login >introduir Email address I Password> Apartat “Community” pots crear-te un perfil d'usuari. Apartat “Teams” uneix-te a l'equip Catalunya.

-Apartat “Preferences” per controlar el teu hardware.

-Apartat “Work done” és el treball que entrega el teu ordinador, important recordar que les unitats de treball (Work units WUs) no seran sumades a les estadístiques immediatament, cal que estiguin aprovades I esperar que s'actualitzin els servidors.

NOTA*: si es perd el password es pot recuperar a través de l'adreça del correu electrònic. El funcionament és molt semblant en tots els projectes, s'aconsella participar en 2 o més projectes, d'aquesta manera quan el servidor d'un projecte concret s'hagi aturat per manteniment, el teu ordinador rebrà unitats de treball d'un altre projecte, (la qüestió és estar ocupat).

 

Crèdit

El servidor del projecte realitza un seguiment de la quantitat de treball que el seu equip ha fet, el que s'anomena crèdit.
La majoria dels projectes BOINC treballan de la següent manera:

* Cada tasca pot ser enviada a dos equips diferents.
* Quan un equip informa d'un resultat, reivindica una certa quantitat de crèdit, sobre la base de quant temps de CPU ha utilitzat la teva màquina.
* Quan almenys dos resultats han estat retornats, el servidor els compara, si els resultats son correctes, llavors als usuaris se'ls concedeix el menor dels crèdits reclamats.

credit