Competició internacional "SETI@Netherlands 10è Aniversari de Gauntlet 2009"

SETI@Netherlands 10th Anniversary Gauntlet 2009

www.seti.nl celebra el 10è aniversari el proper divendres 25 de setembre 2009. En honor a aquest aniversari, s'organitza una competició internacional anomenada "SETI@Netherlands 10è Aniversari de Gauntlet 2009, la inscripció finalitza el 18 de setembre, els animats a participar feu-nos arribar el nom d'usuari i número de compte.

Your account number or userID can be found on http://setiathome.berkeley.edu/home.php
It is a simple number used for community functions, so do NOT publish your account key.

El seu número de compte o userID es pot trobar a http://setiathome.berkeley.edu/home.php
És un nombre simple que s'utilitza per a les funcions de la comunitat, de manera que NO publiqui la clau del compte.

núm nick ID de Seti
1 Martix 8304708
2 Carles Garcia Arbusa 170986
3 Pinya de Catalunya Nord 14103
4 carni      350422
5 Josep Lluis Lliberia 493937
6 Xavier Mor-Mur 105881
7 Jordi Portell 21593