Es necessiten testers per Euler625

EulerNova sèrie per testar pel projecte Euler625 de la plataforma multi-projecte yoyo@home per plataformes Linux 32bits i 64 bits. Per obtenir-los cal acceptar rebre les aplicacions de test a la vostra pàgina del perfil yoyo@home.
Aquesta aplicació buscarà nombres fins 250 000 segons l'equació d'Euler (6,2,5).

Exemple : 927116+475676=830276+805566+598026+147006+140296

Hi ha un total de 510 000 unitats, però fan falta usuaris.
Cal recordar que en la versió precedent de l'aplicació Euler625 calculava fins 117649, i es varen trobar 181 solucions.