µFluids@Home

µFluids@Home

Home: http://www.ufluids.net/

Inscripció des de Boinc-manager: http://www.ufluids.net/

Impulsor: Purdue University, West Lafayette, Indiana, U.S.

Àrea: Física/Aeronautica

Objectius: μFluids és una simulació distribuïda en dues fases de comportament: la de fluids en condicions de microgravetat, i la dels problemes microfluídics. L'objectiu és dissenyar una millor gestió dels dispositius en microcanal i dispositius MEMS.